Intergritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Bildningsbruket AB samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvar

Bildningsbruket AB, org. nr 559221-7953 med adress Storgatan 79, 360 50 Lessebo, +46 (0)478-77 00 10 / kontakt@lessebohandpappersbruk.se och bolagets VD är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och behandling av en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. ett namn, en postadress, telefonnummer, platsinformation, bankuppgifter, ett foto, en uppdatering i sociala medier, medicinsk information eller en dators IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

För mer information om vad som är en personuppgift och behandling av dem hänvisar vi till Datainspektionen.

Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?

Deltagarlistor
När en deltagare anmäler sig krävs kontaktuppgifter för att Lessebo handpappersbruk ska kunna ge deltagaren bekräftelser, information och rätt förutsättningar (exempelvis gällande specialkost). Om deltagaren inte vill lämna sitt samtycke finns hänvisning till kontakt som kan bistå med att hitta en lösning. De insamlade uppgifterna används enbart till den berörda aktivitet som deltagaren anmäler sig till och raderas efter skälig tid efter aktivitetens inträffande.

CRM
För att ha korrekt information om våra kunder har Lessebo handpappersbruk upprättat ett kontaktregister, ett så kallar CRM-system. Kontakterna lagras i databanken för just det ändamålet och används inte något annat sätt än som kontaktregister. Där lagras information om företagsnamn, organisationsnummer och kontaktuppgifter med e-post, hemsida, telefonnummer och adress samt i vissa fall kontaktperson/ägare med kontaktuppgift e-post och telefonnummer. Informationen hanteras endast av Lessebo handpappersbruk och lämnas aldrig ut till tredje part.

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Men för att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs det att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter genom att använda de tjänster vi tillhandahåller, se mer specifik information under rubriken ” Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?” ovan.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.