Skip to main content

Välkommen till

Lessebo handpappersbruk

ett varumärke för gediget hantverk och kvalitetspapper

Lessebo pappersbruk etablerades 1693. Dessförinnan var det ett järnbruk. Så småningom uppstod behovet av karduspapper till marinbasen i Karlskrona och produktionen lades om. År 1697 gjordes det första skrivpappret för den lokala kommersen med vattenmärke, ett spegelmonogram. År 1719 fick pappersbruket sina privilegiebrev av Kommerskollegium, vilket innebar officiellt tillstånd att tillverka papper. 1836 införskaffades en pappersmaskin och man började göra maskingjort papper. Då delades verksamheterna. En fabrik för maskingjort papper och ett handpappersbruk.

Än idag tillverkas flera typer av akvarellpapper samt skrivpapper i olika format för olika ändamål och användningsområden. Det produceras även skrivpapper med traditionella vattenmärken för egna produkter samt individuella vattenmärken med varumärken samt motiv som ägs av olika företag och organisationer.

Under sommarhalvåret kommer handpappersbruket vara öppet för besök och rundvandring, för mer information kontakta oss på 070-7876501 eller mail info@lessebohandpappersbruk.se  för mer information.