Skip to main content

Olika trycktekniker

Tjänster – Boktryck

Boktryck

Boktryck är ett traditionellt hantverk som man började använda år XXXX. Trycket göra manuellt genom att man ”bygger ihop texten”. Resultatet skapar en yta som är unik. Känslan av genuint hantverk går helt igenom.