Skip to main content

Olika trycktekniker

Tjänster – Präglat avtryck

Präglat avtryck

Genom kallpressning mellan graverade stålstampar kan vi pressa en relief på alla våra pappersprodukter av logotyper, figurer och text. Det kan både vara upphöjt eller nedsänkt på pappret. Klichén tillverkas efter ”kundens förlaga”.